Ένα ιστολόγιο προβληματισμού και ανταλλαγής απόψεων κατοίκων και συλλόγων του 4ου διαμερίσματος Αθήνας.
To mail μας:nikosth2004@yahoo.gr
Το ιστολόγιο του περιοδικού "Μήνυμα για όλους", κατοίκων στα Σεπόλια.
(To ποτάμι στο φόντο ΔΕΝ είναι ο Κηφισσός! Δυστυχώς! Θα μπορούσε όμως να ξαναγίνει έτσι!)

7/7/09

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Γ.Σ.Ε.Ε.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ’ αριθμ. 8                        Αθήνα,8 /7/2009ΠΡΟΣΤα Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες Δύναμης Γ.Σ.Ε.Ε.
Θέμα: Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών.Συνάδελφοι,Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, σας υπενθυμίζουμε τις οδηγίες για α) την περιγραφή των ομάδων εργαζομένων υψηλού κινδύνου, β) τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα που πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται από τους εργοδότες, γ) τις τεχνικές και οργανωτικές οδηγίες για τις μετρήσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας στους χώρους εργασίας και δ) τη διενέργεια τόσο προληπτικών, όσο και κατασταλτικών ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με το Ν. 1568/1985, τις υπ. αριθμ. 130329/1995, 130427/1990, 140120/1989 Εγκυκλίους του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, το υπ.αριθμ. 53952/16-4-2009 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις σχετικές προβλέψεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας .Συγκεκριμένα:Οι ομάδες με υψηλό κίνδυνο για την υγεία τουςαπό την εργασία σε υψηλές θερμοκρασίες είναι οι καρδιοπαθείς, οι πνευμονοπαθείς, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα (πχ σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές αρτηριακής πίεσης κοκ), οι λαμβάνοντες συγκεκριμένα φάρμακα (πχ ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρητικά, αντιχολιεργικά κοκ), οι γυναίκες κατά την κύηση.Τα απαιτούμενα τεχνικά μέτραπου πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται από τους εργοδότες αφορούν σε μετρήσεις της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στους χώρους εργασίας και σε παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία των κτιρίων, σε τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας και στη διαμόρφωση του μικροκλίματος του εργασιακού χώρου.Τα απαιτούμενα οργανωτικά μέτρααφορούν κυρίως στη χορήγηση διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για τον χρόνο ανάπαυσης για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε περίοδο καύσωνα, την παροχή πόσιμου νερού σε θερμοκρασία 10ο–15οC, τον προγραμματισμό των εργασιών και τη σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, σε συνεργασία και με τον γιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας. Ειδικότερα δε για τις υπαίθριες εργασίες προβλέπεται επιπλέον η χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, η διαμόρφωση σκιερού μέρους για τα διαλείμματα, η κατασκευή στεγάστρων και ο προγραμματισμός των εργασιών, ώστε οι κοπιαστικότερες να γίνονται στις ώρες που η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.Επισημαίνουμε περαιτέρω, τις ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν βάσει των οικείων ΣΣΕ, όπως:α)τη διάταξη της Σ.Σ.Ε Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Κλάδων όλης της Χώρας, βάσει της οποίας οι σχετικές εργασίες διακόπτονται σε περιπτώσεις καύσωνα, όταν η θερμοκρασία στον τόπο εργασίας υπερβαίνει τους 38ο C υπό σκιά, ενώ το ημερομίσθιο καταβάλλεται χωρίς καμία περικοπή,β)τη διάταξη της ΣΣΕ έτους 2009 για τους εργαζόμενους σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες (μεταλλουργικές) Ν. Πειραιά-Αττικής και Νήσων, βάσει της οποίας όταν η ΕΜΥ δίνει θερμοκρασία 36οκαι 37οCδιακόπτονται οι εργασίες από τις 14:00 έως τις 18:00 και όταν δίνει θερμοκρασία 38οCκαι πάνω, το ωράριο εργασίας είναι μεταξύ 07:00 έως 13:00, χωρίς καμία περικοπή του ημερομισθίου, η δε διακοπή του ωραρίου θα ισχύει μέχρι και τις 19:00γ) τη διάταξη της ΣΣΕ έτους 2008 για τους εξωτερικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούν δίκυκλο (διανομείς – courier) σε επιχειρήσεις εκδόσεων και βιβλιοχαρτοπωλείων, βάσει της οποίας δεν θα απασχολούνται εκτός εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα (38οCκαι άνω).Σημαντικός, είναι ο ρόλος των αρμόδιων Τεχνικών Επιθεωρητών Εργασίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων εφαρμογής των μέτρων που κατατείνουν στη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, σε όλους τους εργασιακούς χώρους και ιδίως στους πλέον επιβαρυμένους από τη θερμική άποψη, όπως πχ στους υπαίθριους χώρους ή όταν οι εργασίες γίνονται σε εξωτερικούς χώρους (πχ. οικοδομές, οδικά ή άλλα έργα, αγροτικές εργασίες, ταχυμεταφορές με δίκυκλο κ.α), στους στεγασμένους με ειδική παραγωγική δραστηριότητα (πχ χυτήρια, υαλουργίες, κεραμοποιίες, ναυπηγικές εργασίες, υπαίθριες εργασίες κλπ), σε χειρωνακτικές εργασίες (πχ χειρωνακτική διακίνηση βαρέων φορτίων στις μεταφορές, οικοδομές κλπ).Σας επισημαίνουμε ότι τα σωματεία ή/και οι επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας έχουν το δικαίωμα διαβούλευσης και υπογραφής συλλογικών συμφωνιών, με αντικείμενο την εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, σε συνεργασία και με τον τεχνικό ασφαλείας και τον γιατρό εργασίας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,


Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Παναγόπουλος                          Κώστας ΠουπάκηςΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ’ αριθμ. 8 Αθήνα,8 /7/2009
ΠΡΟΣ
Τα Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες Δύναμης Γ.Σ.Ε.Ε.

Θέμα: Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών.


Συνάδελφοι,

Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, σας υπενθυμίζουμε τις οδηγίες για α) την περιγραφή των ομάδων εργαζομένων υψηλού κινδύνου, β) τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα που πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται από τους εργοδότες, γ) τις τεχνικές και οργανωτικές οδηγίες για τις μετρήσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας στους χώρους εργασίας και δ) τη διενέργεια τόσο προληπτικών, όσο και κατασταλτικών ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με το Ν. 1568/1985, τις υπ. αριθμ. 130329/1995, 130427/1990, 140120/1989 Εγκυκλίους του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, το υπ.αριθμ. 53952/16-4-2009 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις σχετικές προβλέψεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας .

Συγκεκριμένα:

Οι ομάδες με υψηλό κίνδυνο για την υγεία τους από την εργασία σε υψηλές θερμοκρασίες είναι οι καρδιοπαθείς, οι πνευμονοπαθείς, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα (πχ σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές αρτηριακής πίεσης κοκ), οι λαμβάνοντες συγκεκριμένα φάρμακα (πχ ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρητικά, αντιχολιεργικά κοκ), οι γυναίκες κατά την κύηση.

Τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα που πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται από τους εργοδότες αφορούν σε μετρήσεις της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στους χώρους εργασίας και σε παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία των κτιρίων, σε τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας και στη διαμόρφωση του μικροκλίματος του εργασιακού χώρου.

Τα απαιτούμενα οργανωτικά μέτρα αφορούν κυρίως στη χορήγηση διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για τον χρόνο ανάπαυσης για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε περίοδο καύσωνα, την παροχή πόσιμου νερού σε θερμοκρασία 10ο–15οC, τον προγραμματισμό των εργασιών και τη σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, σε συνεργασία και με τον γιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας. Ειδικότερα δε για τις υπαίθριες εργασίες προβλέπεται επιπλέον η χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, η διαμόρφωση σκιερού μέρους για τα διαλείμματα, η κατασκευή στεγάστρων και ο προγραμματισμός των εργασιών, ώστε οι κοπιαστικότερες να γίνονται στις ώρες που η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.

Επισημαίνουμε περαιτέρω, τις ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν βάσει των οικείων ΣΣΕ, όπως:

α) τη διάταξη της Σ.Σ.Ε Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Κλάδων όλης της Χώρας, βάσει της οποίας οι σχετικές εργασίες διακόπτονται σε περιπτώσεις καύσωνα, όταν η θερμοκρασία στον τόπο εργασίας υπερβαίνει τους 38ο C υπό σκιά, ενώ το ημερομίσθιο καταβάλλεται χωρίς καμία περικοπή,

β) τη διάταξη της ΣΣΕ έτους 2009 για τους εργαζόμενους σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες (μεταλλουργικές) Ν. Πειραιά-Αττικής και Νήσων, βάσει της οποίας όταν η ΕΜΥ δίνει θερμοκρασία 36οκαι 37οCδιακόπτονται οι εργασίες από τις 14:00 έως τις 18:00 και όταν δίνει θερμοκρασία 38οCκαι πάνω, το ωράριο εργασίας είναι μεταξύ 07:00 έως 13:00, χωρίς καμία περικοπή του ημερομισθίου, η δε διακοπή του ωραρίου θα ισχύει μέχρι και τις 19:00

γ) τη διάταξη της ΣΣΕ έτους 2008 για τους εξωτερικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούν δίκυκλο (διανομείς – courier) σε επιχειρήσεις εκδόσεων και βιβλιοχαρτοπωλείων, βάσει της οποίας δεν θα απασχολούνται εκτός εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα (38οCκαι άνω).

Σημαντικός, είναι ο ρόλος των αρμόδιων Τεχνικών Επιθεωρητών Εργασίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων εφαρμογής των μέτρων που κατατείνουν στη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, σε όλους τους εργασιακούς χώρους και ιδίως στους πλέον επιβαρυμένους από τη θερμική άποψη, όπως πχ στους υπαίθριους χώρους ή όταν οι εργασίες γίνονται σε εξωτερικούς χώρους (πχ. οικοδομές, οδικά ή άλλα έργα, αγροτικές εργασίες, ταχυμεταφορές με δίκυκλο κ.α), στους στεγασμένους με ειδική παραγωγική δραστηριότητα (πχ χυτήρια, υαλουργίες, κεραμοποιίες, ναυπηγικές εργασίες, υπαίθριες εργασίες κλπ), σε χειρωνακτικές εργασίες (πχ χειρωνακτική διακίνηση βαρέων φορτίων στις μεταφορές, οικοδομές κλπ).

Σας επισημαίνουμε ότι τα σωματεία ή/και οι επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας έχουν το δικαίωμα διαβούλευσης και υπογραφής συλλογικών συμφωνιών, με αντικείμενο την εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, σε συνεργασία και με τον τεχνικό ασφαλείας και τον γιατρό εργασίας.Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,


Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Παναγόπουλος Κώστας Πουπάκης

3/7/09

“Μπαμπάδες με Ρούμι” στο θέατρο


Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος το “Πολύτροπο Τέχνης” έδωσε μια θεατρική παράσταση με ελεύθερη είσοδο, ήταν το Μπαμπάδες με Ρούμι”.


Ήταν ένα πολύ όμορφο βράδυ στη δροσιά του λόφου Κολωνού, στο ανοιχτό Θεατράκι…


Φωτογράφοι απαθανάτισαν τις στιγμές. Και ήταν πραγματικά μοναδικές…


Μια ακόμα σκηνή από το “Μπαμπάδες με Ρούμι”…

"Μπαμπάδες με Ρούμι" στο θέατρο


Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος το "Πολύτροπο Τέχνης" έδωσε μια θεατρική παράσταση με ελεύθερη είσοδο, ήταν το Μπαμπάδες με Ρούμι".


Ήταν ένα πολύ όμορφο βράδυ στη δροσιά του λόφου Κολωνού, στο ανοιχτό Θεατράκι...


Φωτογράφοι απαθανάτισαν τις στιγμές. Και ήταν πραγματικά μοναδικές...


Μια ακόμα σκηνή από το "Μπαμπάδες με Ρούμι"...

2/7/09

Η εφημερίδα των απολυμένων του "Ελεύθερου Τύπου"


Αυτή είναι η εφημερίδα που έβγαλαν οι συντάκτες της εφημερίδας "Ελεύθερος Τύπος" που ξαφνικά βρέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο δρόμο καθώς η ιδιοκτησία έβαλε λουκέτο. Πατήστε ΕΔΩ για να τη διαβάστε όπως κυκλοφόρησε της Τετάρτη 1 Ιουλίου ως ένθετο μέσα από τις εφημερίδες Η ΑΥΓΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και SPORDAY.

  • Δείτε εδώ το Βlog τους και παρακολουθήστε τον αξιοπρεπή αγώνα που δίνουν για τη δουλειά τους. Είμαστε δίπλα τους. Ξέρουμε τι σημαίνει να χάνεις τη δουλειά σου...1/7/09

Η εφημερίδα των απολυμένων του “Ελεύθερου Τύπου”


Αυτή είναι η εφημερίδα που έβγαλαν οι συντάκτες της εφημερίδας “Ελεύθερος Τύπος” που ξαφνικά βρέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο δρόμο καθώς η ιδιοκτησία έβαλε λουκέτο. Πατήστε ΕΔΩ για να τη διαβάστε όπως κυκλοφόρησε της Τετάρτη 1 Ιουλίου ως ένθετο μέσα από τις εφημερίδες Η ΑΥΓΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και SPORDAY.

Δείτε εδώ το Βlog τους και παρακολουθήστε τον αξιοπρεπή αγώνα που δίνουν για τη δουλειά τους. Είμαστε δίπλα τους. Ξέρουμε τι σημαίνει να χάνεις τη δουλειά σου…

Πάμε θέατρο την Πρασκευή;


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...